HAPPY & HEALTHY BIKE LANE
KIDS BIKE PARK
bike
pic-news02
ข่าว
ข่าว
เปิดหลักสูตรอบรมการขี่จักรยานเบื้องตัน
KIDS BIKE PARK ให้เด็กสนุกได้เต็มที่ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต เปิดหลักสูตรอบรมการขี่จักรยานเบื้องตัน ให้กับน้องๆวัย 4 - 12 ปี เพื่อพัฒนาทักษะในการขี่จักรยานอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเริ่มต้นที่ Level 1 หลักสูตรพื้นฐาน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจักรยาน - พื้นฐานด้านความปลอดภัย - ท่าทางการขี่จักรยาน (นั่ง ยืน) - การใช้เบรค - การเลี้ยว การเข้าโค้ง ใช้เวลาการอบรม 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 17:00 - 18:00 น. เปิดอบรม #ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจักรยานและอุปกรณ์ (หมวกกันน๊อค) ของทางสนาม ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถลงทะเบียนที่สนามเท่านั้น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ลู่ปั่นเด็ก Kids Bike Park ติดลานจอดรถ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ในเวลาทำการ
โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2562
bike-bottom
HAPPY & HEALTHY BIKE LANE KIDS BIKE PARK