HAPPY & HEALTHY BIKE LANE
KIDS BIKE PARK
bike

เกี่ยวกับเรา

Kids Bike Park เป็นสนามใหม่ล่าสุดของ สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต สนามได้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสนามถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เอื้อต่อการใช้งานของกลุ่มเยาวชนที่หลากหลาย และยังสร้างบรรยากาศที่ท้าทายต่อเด็กเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง แผนผังโดยรวมของสนามถูกออกแบบโดย Jeavons Landscape Architects จากเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเล่นของเด็ก ในส่วนของ The pump track และ short trail ออกแบบโดย Velosolutions ซึ่งเป็นบริษัทที่นําด้านการออกแบบ bike trails และ pump tracks ระดับโลก

HAPPY & HEALTHY BIKE LANE

วีดีโอ

btn-play.png
ดูเพิ่มเติม
HHBL Kids Youtube Channal

Kids Bike Park

ใช้บริการฟรี

สนามปั่นของเด็กไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เหมือนกับส่วนอื่นของ Happy and Healthy Bike Lane สนามของเด็ก เปิดให้บริการสําหรับเด็กอายุ 4-12 ปี ผู้ปกครองสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่จัดเอาไว้ให้ได้ แต่ไม่สามารถใช้งานสนาม ทางสนามได้จัดให้มีพนักงานและผู้ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ดูแลความปลอดภัยของเด็กอยู่ ตลอดเวลา

บริการยืมหมวกกันน็อคและจักรยานฟรี

เพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคนสามารถเข้าใช้บริการได้ ทางเราได้เตรียมจักรยานและหมวกกันน็อคเอาไว้สําหรับเด็กที่ไม่มีใช้ได้ใช้งานฟรี ณ เวลานี้ ทางสนามมีจํานวนจักรยานและหมวกกันน็อคอย่างจํากัด จึงใช้วิธีใครมาก่อนได้ก่อน คาดว่าปลายเดือนนี้ ทางเราจะได้รับจักรยานและหมวกกันน็อคเพิ่มอย่างเท่าตัว เพื่อให้เพียงพอสําหรับการใช้งานของเด็กทุกคน

เรียนฟรี

ที่ HHBL เราสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทางเราได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้างโปรแกรมฝึกฝนสําหรับเด็ก โปรแกรมนี้นําโดย Thai National BMX Coach และมุ่งให้เด็กได้ฝึกทักษะที่จําเป็นต่อการปั่นจักรยานในบรรยากาศที่ปลอดภัย นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการปั่นจักรยานและทักษะการเข้าสังคมของเด็กแล้ว ยังเป็นแนวทางสู่การเข้าร่วมการแข่งขัน BMX pump track อีกด้วย

ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่สนาม

ไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆ การเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้ ที่ HHBL เราให้ความสําคัญกับการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก ทางเรามีบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุ โดย BDMS จากโรงพยาบาลสมิติเวช ทางเรารับประกันความรวดเร็วในการรักษาสําหรับทุกท่านที่ใช้บริการสนาม โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ บริการเหล่านี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกเสียจากมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเท่านั้น

bike-bottom
HAPPY & HEALTHY BIKE LANE KIDS BIKE PARK